Modifikácia parametrov v URL

Pri tvorbe webov môžete občas naraziť na problém ako poslať stránke nejaké informácie, napríklad ID článku ktorý sa má zobraziť, ale kludne aj oveľa komplikovanejšie a obsiahlejšie informácie, ako napríklad kategóriu článkov, ktoré sa majú zonraziť, kritérium podľa čoho ich zoraďiť, poprípade aj z ktorého obdobia majú byť… Toto sa často robí tak, že tieto […]