Správa databázy cez WordPress

Ak pracujete ako webový vývojár, tak možno poznáte phpMyAdmin. Jedná sa o program na komplexnú správu MySql databázy pomocou PHP. Avšak daň za komplexnosť je jasná. Veľa rôznych PHP súborov a celková zložitosť rozhrania. Komu by sa s tým chcelo zapodievať ? Mne nie.