Kategórie
Wordpress

Rôzne URL pre rôzne kategórie

WordPress umožňuje nastavenie vlastnej štruktúry permanentných odkazov (permalink), ale bohužiaľ neumožňuje nastaviť štruktúru odkazov na základe kategórie do ktorej článok patrí. Avšak vďaka jeho dizajnu nie je problém danú možnosť pridať pomocou niekoľkých funkcií.