Správa databázy cez WordPress

Ak pracujete ako webový vývojár, tak možno poznáte phpMyAdmin. Jedná sa o program na komplexnú správu MySql databázy pomocou PHP. Avšak daň za komplexnosť je jasná. Veľa rôznych PHP súborov a celková zložitosť rozhrania. Komu by sa s tým chcelo zapodievať ? Mne nie.

SyntaxHighlighter

V posledných príspevkov som začal používať zvýrazňovanie syntaxe zdrojových textov… výborný SyntaxHighlighter, ktorý je napísaný v Javascripte a umožnuje veľmi jednoducho zvýrazniť syntax pre rôzne jazyky.

Zmena poradia HTML elementov

Predstavte si, že máte na stránke sériu obrázkov, ktoré chcete pri každom načítaní stránky zobraziť vždy v inom poradí. V podstate na to máte dve možnosti. Urobiť to na strane servera, alebo na strane klienta pomocou Javascriptu. Dnes vám ukážem ako sa to dá jednoducho spraviť pomocou jQuery pluginu.