Pridávanie Javascript skriptov vo WordPresse

Občas keď robím nejakú WP šablónu, tému, alebo plugin, tak potrebujem do stránky pridať nejaký Javascript. Napríklad jQuery, ktoré WP štandardne obsahuje. Avšak môže sa stať, že daný skript by bol do stránky vložený viac krát rôznymi pluginmi. Práve kvôli tomuto existuje vo WordPresse funkcia wp_enqueue_script, ktorá ma zabrániť duplicitnému vloženiu toho istého skriptu.