Značka: Flash

  • Flash vs. HTML5

  • Prehrávanie videa na webe

    Chceli by ste si na web pridať video, ktoré sa dá prehrať cez flash a pritom nechcete použiť web služby na to určené a nepoužívate CMS ktorý to umožňuje ? Ak áno a neviete ako na to, tak čítajte ďalej.

  • Ako sa nerobí eshop ?

    Čo si myslíte, čo je pri eshope dôležité ? Je to veľa vecí ako jednoduchosť, dostupnosť potrebných informácií, dobrý výber ponúkaného tovoru… ale v neposlednom rade je to aj dobrá optimalizácia pre vyhľadávače, aby na eshop priviedli čo najviac potencionálnych zákazníkov.